Verloren toekomst: het verhaal van een buchenwaldgevangene

Verloren toekomst: het verhaal van een buchenwaldgevangene

5,90

Omschrijving

Jules Willemse is de kampvriend van ons beider vaders, Frank van Eyk (1920- 1987) en Ton Elias (1921-1980). Wij kennen hem bij zijn roepnaam Juup. In de jaren vijft ig zochten Frank en Lisette (de ouders van Martine) in Den Haag Ton en Jeanne op (de ouders van Michael). Vader Ton vroeg de elfj arige Mar- tine tijdens dat bezoek mee te gaan om sigaren te kopen. Het was de aanlei- ding om haar te vertellen over haar vader Frank, die ‘een held was in Buchen- wald. Er was daar iets gebeurd. Je vader wist wie het gedaan had, maar hij heeft die man toen niet verraden. De Duitsers hebben hem daarop drie dagen opge- vouwen in een doos gevangen gezet, maar hij bleef zwijgen.’

 

ISBN 978 90 6665 884 4