Syncretisme

Syncretisme

9,95

Omschrijving

Syncretisme als het bewust of onbewust samensmelten van gebruiken en verhalen uit verschillende culturen is zo oud als de mensheid. In de oudheid waren riten en mythen de basis van cultuur en religie. Ze stoelden op de erfenis van verre voorouders. Wanneer een land een ander land veroverde, bracht het een nieuwe cultuur mee. De Goden van het veroverde volk werden ondergeschikt aan die van de overwinnaars. Dat betekende dat nieuwe mythen en riten infiltreerden of samensmolten met die van de overwonnenen, maar voor antropologen en andere deskundigen nog wel herkenbaar blijven. Syncretisme is een cultureel fenomeen. Mensen die met elkaar in contact komen, beïnvloeden elkaar. Ze nemen veel van elkaar over of zetten zich tegen elkaar af. Dat doen culturen ook. Bewust of onbewust nemen ze dingen van andere culturen over die hen versterken of meer vooruitgang bezorgen. Lang niet altijd geven culturen toe dit van anderen te hebben. Dat doen mensen ook niet. Dit boekje is een eenvoudige inleiding op het menselijke verschijnsel van syn- cretisme. Het richt zich voornamelijk op feesten en achtergronden van onze overwegend christelijke cultuur. De bijbel bestaat voor het grootste deel uit verhalen die de auteurs uit de hun omliggende landen verzamelden en aanpas- ten aan hun eigen situatie. Vaak beschouwden ze deze geschriften als authen- tiek en vernietigden ze hun bronnen. Soms gebeurde dat vanzelf. De indruk bestaat dat gehelleniseerde joden in Egypte een christendom ontwikkelden waarvan veel mythen en riten afkomstig zijn uit Eg ypte, Perzië en Israël. Wanneer het Romeinse gezag het christendom tot staatsgodsdienst maakt, verdwijnen veel bronnen waaruit het is ontstaan. Men acht ‘heidense’ religies verder- felijk en vervloekt. In de vierde eeuw kerstende het christendom het winter zonnewendefeest tot kerstfeest. Enkele eeuwen later verkondigde men dat dit kerstfeest al vanaf het begin van onze jaartelling bestond.

ISBN 978 90 8850 216 3