Emancipatie & Acceptatie - Curaçao en Curaçaoënaars

Emancipatie & Acceptatie - Curaçao en Curaçaoënaars

6,90

Omschrijving

Beeldvorming en identiteit honderdveertig jaar na de slavernij

De datum 1 juli 1863 is onmiskenbaar één van de formele mijlpalen in de geschiedenis van Curaçao. De emancipatie van de slaven werd op die dag juridisch een feit. Een vraag die sindsdien vaak is opgeworpen, is hoe diep deze emancipatie wortel heeft geschoten in de Curaçaose cultuur en samenleving en in het zelfbeeld van de Curaçaoënaar. In dit boek komen een aantal schrijvers aan het woord die, naar aanleiding van het honderdveertigjarig jubileum van de emancipatie, hun licht laten schijnen over een aantal ontwikkelingen in de afgelopen jaren aangaande de Curaçaose cultuur en de Curaçaoënaars. In de context van dit boek behandelen zij dit thema vanuit verschillende invalshoeken, zonder het daarbij overigens in alle gevallen met elkaar eens te zijn. Maar mogelijk tekent het vermogen om oprecht met elkaar in debat te gaan nog het best de kracht van een cultuur. De redactie heeft, mede hierom, de auteurs een zekere vrijheid gegeven het onderwerp binnen de aangegeven kaders te behandelen naar hun eigen opvatting. Wat de auteurs daarbij met elkaar verbindt, in weerwil van al hun verschillende standpunten, is een betrokkenheid, een wil te mogen bijdragen aan een betere toekomst voor Curaçao en voor Curaçaoënaars. Een streven waar de redactie van dit boek van harte bij aan wil sluiten.

Cultuur, beeldvorming en identiteit   - Rose Mary Allen, Coen Heijes en Valdemar Marcha 

Beeldvorming en politiek, Een diachronische analyse - René Römer

Beeldvorming en religie - Cornelis Streefkerk

Emancipatie, beeldvorming en etniciteit, Nieuw leven op oude ruïnes - Valdemar Marcha

Acceptatie of uitsluiting? Enkele belangrijke invalshoeken voor de discussie over beeldvorming over immigranten uit de regio en over de Curaçaoënaars  - Rose Mary Allen

Yu’i Korsou in Nederland, Geschiedenis en beeldvorming - Coen Heijes

Ontkend verleden, verzwakte toekomst - Jandie Paula

Emancipatie en onze politieke cultuur - James Schrils

Beeldvorming en taal    - Roland Antonius

Double Dutch, De Europese en Curaçaos-Antilliaanse bestuursstijl - Paul Verweel

Beeldvorming en economische bedrijvigheid, Afschaffing van de slavernij en bedrijvigheid van geëmancipeerden - Amado Römer

Nuttige eilanden, De hardnekkigheid van een cliché - Frank Martinus Arion 

Gender, etniciteit en beeldvorming, Analyses van effecten op de Curaçaose arbeidsmarkt - Paula Kibbelaar

Epiloog, Beeldvorming binnen het paradox van emancipatie en acceptatie - Rose Mary Allen, Coen Heijes en Valdemar Marcha