De cultuur van angst - De paradoxale culturele ketenen van angst en zwijgen

De cultuur van angst - De paradoxale culturele ketenen van angst en zwijgen

Prof. dr. ing. Valdemar Marcha Paul Verweel | 2003 | 978 90 8850 079 4
9,95

Omschrijving

Wie de Curaçaose samenleving wil begrijpen, moet naast de vitaliteit, die zo kenmerkend is voor die samenleving en de mensen, ook aandacht hebben voor wat de Curaçaoënaar zelf de ‘wall of friendliness’ noemt.Waar zwijgen eeuwenlang een wapen was om de eigen identiteit te beschermen tegen de invloed en inmenging van Nederlandse overheersers, lijkt dit wapen zich nu tegen de mensen zelf te keren en de Curaçaoënaar te belemmeren vrij te zijn in eigen land.

De Curaçaoënaar houdt zijn mening voor zich uit angst voor represailles, levert kritiek als de ander buiten gehoorafstand is en regelt zaken liever via een omweg. Omdat deze cultuur van angst nauwelijks onderzocht is, besloten de auteurs tot een verkenning van het begrip. Naast theoretische studie, spraken zij met een diversiteit aan mensen over hun ervaringen met en hun denkbeelden over de aanwezigheid van een cultuur van angst op Curaçao. Dit levert een beeld op van een eiland vol tegenstellingen, van kracht en kwetsbaarheid, humor en somberheid, hoop en wanhoop.